0868.979.156

Hotline bán hàng

Giao hàng Toàn Quốc

Từ 2 đến 5 ngày

Hóa chất chống mối

Không tìm thấy dữ liệu

Hóa chất chống mối

Hiện nay, hóa chất phòng chống mối có một số loại có tên thương mại như sau: Lenfos 50EC, Map Sedan 48EC, Agenda 25EC, Cislin 2,5EC, MyThic 240SC các loại hóa chất này là những sản phẩm nhập khẩu do các tập đoàn lớn nước ngoài cung cấp cho thị trường Việt Nam. Chế phẩm phòng chống mối mang lại an toàn cho các công trình xây dựng lâu năm và các công trình xây dựng mới.